Vav projekt

Vav projekt 2019-08-29T10:03:55+00:00

Projekti: VAV SKUPNOST : Partnerstvo s kmetijami za Varno, Aktivno in Vključujočo skupnost (VAV skupnost

Glavni razlog za projekt Partnerstvo s kmetijami za Varno, Aktivno in Vključujočo skupnost (VAV skupnost) je iskati v slabem družbenem položaju precejšnjega dela kmečke populacije, ki je med najnižjimi v Sloveniji, še zlasti to velja za tiste z manjšimi družinskimi kmetijami.

S projektom želimo prispevati k izboljšanju možnosti za življenje na podeželju, manjšim kmečkim gospodarstvom pa z novimi nekmetijskimi dejavnostmi omogočiti nove dohodkovne vire, ki bodo kmetijam omogočali dosegati »normalne« pogoje za življenje in s tem prispevati k poseljenosti podeželja in socialni vzdržnosti na podeželju tudi za marginalne skupine.

Glavni cilj projekta je s pomočjo izobraževanja, povezovanja in izkoriščanja sinergije med partnerji, pripraviti programe, ki jih bosta partnerski kmetiji v sodelovanju z drugimi partnerji poskusno izvedli. S tem se bo vključenima kmetijama pomagalo nadgraditi njihove dosedanje dejavnosti z novimi nekmetijskimi dejavnostmi.

Glavne dejavnosti:

  • Kooridnacija in vodenje projekta
  • Izobraževanje in usposabljanje za projektne partnerje:
  • Izobraževanje in usposabljanje za delo z izbranimi ciljnimi skupinami (Dostopnost prostora, storitev, informacij za osebe s posebnimi potrebam, Izobraževanja in usposabljanja za delo s slepimi in slabovidnimi osebami , Izobraževanje za delo z osebami z dolgotrajnimi  težavami v duševnem zdravju in osebami z motnjami v duševnem in/ali telesnem razvoj, Izobraževanje in usposabljanje za delo z živili).

  • Izobraževanja in usposabljanja za pripravo in izvedbo poizkusnih dejavnosti na kmetiji (Samooskrba na kmetijah, Gojenje zelišč in njihova uporaba na kmetijah, Trendi v kulinariki, Trendi v aranžiranju pogrinjkov, Priprava jedi iz zelišč, Trženje storitev).

  • zobraževanja za pripravo novih storitev za izbrane ciljne skupine ( Hrana kot sredstvo za komuniciranje in izražanje čustev, Umetnost kot sredstvo za komuniciranje in izražanje čustev, Živali kot sredstvo za komuniciranje in izražanje čustev, Primeri dobrih praks s področja storitev za ciljne skupine).

  • Priprava in poizkusna izvedba aktivnosti ( Iz zemlje na krožnik, Uporaba keramike v gospodinjstvu, Terapija s konji, Spoznaj kmetijo s konji, Prenos znanj na druge kmetije).
  • Izdelava zunanje evalvacije
  • Promocija in obveščanje javnosti.

Partnerji: Zavod GOST na Planoti so.p. – vodilni partner, VDC Postojna, kmetija Alenka Gololičič, kmetija Dejan Strgar

Trajanje projekta: 24 mesecev; 16. julij 2018 – 16. julij 2020

Vrednost projekta: 37.173,02 EUR

Projekt sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), Evropa investira v podeželje; Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020, Podukrep 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani.

Skip to content