Poslanstvo in vizija

Poslanstvo in vizija 2022-01-28T11:57:42+00:00

Poslanstvo

Temeljno poslanstvo Varstveno delovnega centra Postojna je zagotavljanje čim bolj kakovostih in raznolikih aktivnosti za uporabnike in za njihovo čim večjo avtonomijo.

Skozi integracijo, socializacijo in pravico do izbire jim želimo izoblikovati čim bolj pozitivno samopodobo.

Zaradi tega poslanstva obstajamo in zaradi njega se sporazumevamo med seboj, na način, da opravičimo razlog za katerega obstajamo.

Vizija

Vizija je tista, ki spodbuja in strmi k temu, da dolgoročne težnje varstveno delovnega centra pripelje do najboljših rezultatov na vseh področjih. Je hkrati projekcija zavoda za prihodnost. Vizija je način komuniciranja vodstvenega kadra, ki je ključna pri usmerjanju postopkov in zaposlenih skladno s perspektivo VDC-ja. Za ustrezno motivacijo zaposlenih je potrebna jasna vizija in razvojne usmeritve z natančno določenimi cilji.

Varstveno delovni center mora postati še bolj razpoznaven v smislu uporabniku prijazne in dostopne službe pomoči, ki je dovolj občutljiva za prepoznavanje stisk in težav oseb, ki v varstveno delovni center vsakodnevno prihajajo ali tam celo živijo ter se hitro in kvalitetno odzove na njihove potrebe in potrebe njihovih bližnjih.
Pri tem bo osrednje vodilo dejavnosti strokovnost in zakonitost.

Skip to content